Nästa medlemsmöte är onsdag 14 novemberber på Gladan.
Julia Ekström informerar om frisk- och hälsovård. Dessutom får vi aktuell information från SKB av Inger Nordholm.


Tisdag 25 till onsdag 26 september åkte vi på studiebesök till Sandvik, Högbo bruk och Falu gruva.
Reserapport kommer inom kort.


Inbjudan till träff med FKAs VD 31 oktober i matsalen 11.30 till 13.30. Ingen buss, ni fixar samåkning själva. Anmälan till Björn senast måndag 22 oktober med namn och personnr via mail bjornj48@gmail.com eller tel 070/3487556.Årets julbordsresa med Ekerölinjen är den 12 december. Vi åker med eftermiddagsturen och äter julbord 15.00. Kostnad 160 kr för medlemmar och 290 kr för respektive. Anmälan till Björn senast måndag 28 november med namn, födelseår och hållplats via mail bjornj48@gmail.com eller tel 070/3487556.


 Nya medlemmar: Om du vill gå med i föreningen, så ta kontakt med vår kassör Bertil Horneij på bertilhorneij@yahoo.se eller 070/5208519.


 Vårt medlemsregister kräver lösen för att öppna, lösen meddelas vid medlemsmötet.


 Gympan i Forsmark pågår varje torsdag 10.00 – 12.00,


 

Medlemsavgift och avgifter för aktiviteter betalas på plusgirokonto 172229-7.