Nästa medlemsmöte är onsdag 9 oktober 2019 på Gladan. Karl-Fredrik Ingemarsson berättar om 1700-talets rysshärjningar.

 

Årsplanen har uppdaterats. Aktiviteter med frågetecken eller röd text är ännu inte helt klara.

 

Den 26 april besökte vi Älvkarleby. Ni hittar bilder under denna länk.

 

Den 7 maj fick vi information/utbildning och fältbesök i Söderviken hos SFR i Forsmark. SKBs presentationsmaterial om komplettering av tillståndsansökan för slutförvar med bland annat kopparkorrision nås under denna länk. Del 2

 

Den 14 maj hade vi vår vårutflykt med studiebesök till Vira bruk och kryssning till Mariehamn. Ni hittar bilder under denna länk.

 

Den 17 och 18 september åker vi på studiebesök till ABBs högspänningstillverkning i Ludvika. Inbjudan med program har skickats ut via mail. Anmälan till Stig Persson senast 22 augusti via mail persson.s.l@telia.com eller mobil 070/6641155. 

 

 Nya medlemmar: Om du vill gå med i föreningen, så ta kontakt med vår kassör Bertil Horneij på bertilhorneij@yahoo.se eller 070/5208519.

 

Vårt medlemsregister kräver lösen för att öppna, lösen meddelas vid medlemsmötet.

 

Gympan i Forsmark pågår t.o.m. torsdag 23 maj och återupptas torsdag 26 september 10.00 – 12.00.

 

Medlemsavgift och avgifter för aktiviteter betalas på plusgirokonto 172229-7.