Reportage från Vattenfalls Veteraner i Östhammar
medlemsmöte 2014 11 12

Vid medlems mötet efter att styrelsen sammanträde avhandlades följande

Alf vår ordf. hälsade Siv Landström välkommen Siv höll en informativ presentation gällande Källörs-projektet med möjligheter som detta erbjuder och de svårigheter som resan hittills stött på.
En fin samlings och fest lokal kommer om allt går i lås finnas för alla intresserade i klassisk miljö Byggnaden är ett fint minne från badortsepoken och ett landmärke för Östhammar som stad och bör
enl. Siv och Källörsföreningen räddas till eftervärden.

En större ideell insats erfordras för att ro projektet iland och arbete har redan kommit igång Dock har ännu inte det avtal som krävs med kommunen kunnat tecknats. Siv är optimistisk inför framtiden
 

Styrelsen Styrelsen Krögaren

 

Siv Landström

Siv Landström

Medlemmar