MEDLEMSKAP

Som medlem i Vattenfalls veteraner i Östhammar får du
 

  • möjlighet att bibehålla kontakten med din tidigare yrkesverksamhet,

  • behålla kontakten med och främja samhörigheten med tidigare arbetskamrater

  • bevara identiteten med företaget Vattenfall

  • deltaga på onsdagslunch andra veckan i månaden, se föreningens Årsprogram.

  • deltaga i studiebesök,

  • deltaga i fysiska aktiviteter som gymnastik på torsdagar

  • lyssna på föredrag,

  • information från det tidigare företaget genom presentationer vid onsdagsmöten.

  • information om billigare el från Vattenfall.

 

Är du intresserad av att bli medlem i föreningen ber vi dig ta kontakt med någon i styrelsen.